Triple_S for leg and thigh and hip

ففو برای پا

با ففو (فنر فشاری ورزشی)

باشگاه را به خانه خود ببرید و همه عضلات خود را به آسانی با یک وسیله تقویت کنید.

با این وسیله در حین تماشای تلویزیون شما می توانید پهلو های خود را آب کنید و ران و ساق و کپل خود را تقویت نمایید.

همچنین بخوانید  ففو برای گردن

با ففو (فنر فشاری ورزشی)

باشگاه را به خانه خود ببرید و سینه های خود را حجیم و سفت کنید.

بدون دیدگاه

ارسال نظر

ایمیل شما نزد ما ایمن است و به نمایش گذاشته نخواهد شد.

+ 68 = 78