بیست و یکمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی

با ففو (فنر فشاری ورزشی)

باشگاه را به خانه خود ببرید و همه عضلات خود را به آسانی با یک وسیله تقویت کنید.

امیدواریم که در این نمایشگاه شما را ملاقات کنیم.

سالن 7 نمایشگاه دائمی بین المللی تهران…

افتتاح فروش ففو در این نمایشگاه خواهد بود.

یه این مناسبت ، ففو ، 10 درصد تخفیف خواهد داشت.

 

با ففو (فنر فشاری ورزشی)

باشگاه را به خانه خود ببرید و ماهیچه کف لگن و کشاله ران خود را تقویت کنید.

نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی

با ففو (فنر فشاری ورزشی)

باشگاه را به خانه خود ببرید و سینه های خود را حجیم و سفت کنید.

بدون دیدگاه

ارسال نظر

ایمیل شما نزد ما ایمن است و به نمایش گذاشته نخواهد شد.

7 + 3 =